Finanțare europeană de peste 200 de milioane de euro pentru modernizarea fermelor din România în 2015

Des employés de de CEBAS-CSIC déchargeant du matériel dans un verger pour le projet SIRRIMEDFonduri europene de 205 milioane de euro sunt disponibile anul acesta pentru modernizarea și dezvoltarea fermelor din România, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, anunță Ministerul Agriculturii.

Instituția a publicat ghidul solicitantului pentru submăsura 4.1 în cadrul acestui program, un document care explică detaliat procedura de solicitare de finanțare p. Documentul este consultativ. Descărcați documentul aici (click dreapta, apoi „Save link as”) GS_masura-4-submasura-4.1_consultare_publica.

Procedura de primire de solicitări de finanțare pentru submăsura 4.1, alături de submăsura 6.1, ar putea începe în data de 25 martie, conform unei declarații făcute la începutul lunii de secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, George Turtoi.

Prin Submăsura 4.1 se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de 30% până la 90%. Banii se acordă prin decontarea cheltuielilor eligibile făcute de beneficiar, dar există și posibilitatea solicitării unui avans.

Fondurile de 205 milioane de euro euro sunt disponibile pentru următoarele sectoare:

Vegetal – 72 de milioane de euro

Zootehnic – 72 de milioane de euro

Zona montană – 41 de milioane de euro

Ferma de familie – 20 de milioane de euro.

facebook

Pot beneficia de finanțare fermele de famile, respectiv exploataţiile agricole aparţinând întreprinderii familiale sau persoanei juridice ai cărei asociaţi sunt exclusiv membri ai aceleiaşi familii. Dimensiunea economică a fermei de familie este cuprinsă între 8.000‐250.000 SO (standard output – n.red.). Prin membrii aceleiaşi familii se înţelege soţul/soţia şi rudele până la gradul III inclusiv (conform OUG 43/2013, cu completările și modificările ulterioare).

Fondurile europene sunt menite să îmbunătățească performanțele generale ale exploatațiilor agricole, să restructureze exploatațiile agricole de mici dimensiuni și medii și să le transforme în exploatații comerciale, să crească valoarea adăugată a produselor agricole prin procesare la nivelul fermei și comercializare directă.

Cine se poate înscrie pentru finanțare?

P024547001702-603332Categoriile de beneficiari elgibili care pot ptimi fonduri nerambursabile sunt majoritatea formelor de organizare juridică, de la PFA și Întreprinderi de familie, la SRL-uri, societăți pe acțiuni, cooperative agricole sau grupuri de producători.

Solicitantul trebuie să fie persoană juridică română, să acţioneze în nume propriu, să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului, conform ghidului solicitantului.

Selecția proiectelor care vor beneficia de finanțare se face pe baza unui punctaj care variază în funcție de 8 criterii pentru fiecare dintre cele două sectoare, vegetal și zootehnic.

1. Dimensiunea exploatației agricole conform grilei SO (standard output – producția standard).

2. Principiul sectorului prioritar conform analizei socio-economice, precum sectorul zootehnic (suine, bovine și păsări) și vegetal (cereale, plante oleaginoase și proteice, cartofi și legumicultură în spații protejate, inclusiv producere de material săditor).

3. Principiul lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea producției agricole primare cu procesarea și/sau comercializarea.

4. Principiul asocierii fermierilor, care dețin exploații de dimensiuni micii și/sau medii, în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare.

5. Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate.

6. Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei agricole.

7. Principiul economiei de apă pentru proiectele care prevăd investiții de modernizare a sistemelor de irigații la nivel de fermă.

8. Principiul soiurilor autohtone.

Criteriile sunt similare și pentru sectorul zootehnic, cu mențiunea că la critieriul al optulea se aplică principiul raselor, care presupune că solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că obține/deţine/dezvoltă la nivelul exploataţiei agricole şi prevede în cadrul documentației tehnico‐economice ca va păstra şi dezvolta nucleul de rase pe toată durata de implementare a proiectului.

Detalii despre punctajul acordat pentru fiecare dintre aceste 8 criterii pot fi găsite la pagina 7 din ghidul solcitantului publicat de Ministerul Agriculturii.

Pe ce se pot cheltui banii?

P024551000602-387475Fondurile europene acordate în cadrul submăsurii 4.1 din Programul Național de Dezvoltare Rurală pot fi cheltuite de beneficiari pentru investiții în tehnologii eficiente de reducere a poluării și respectarea standardelor Uniunii care vor deveni obligatorii pentru exploataţii în viitorul apropiat, pentru capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru creșterea valorii adăugate a produselor, pentru modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări. Totodată, banii mai pot fi cheltuiți pentru investiții în procesare la nivelul fermei pentru obținerea de produse care pot fi comercializate, investiții pentru modernizarea instalațiilor de irigații, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile, dar și achiziționarea de programe informatice sau alte licențe și drepturi de autor.

Pentru a accesa fondurile, solicitantul trebuie să demonstreze că profitul mediu anual, ca medie a ultimilor trei ani fiscali, nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

Banii pot fi folosiți și pentru construcția de magazine de desfacere  dar și pentru mașini și utilaje, achiziționate inclusv prin leasing financiar, cu condiția ca aceste din urmă să fie noi și nu second-hand. NU se acordă finanțare pentru achiziția de clădiri, modernizarea locuinței fermierului achiziția de tractoare sau achiziția de terenuri.

Care este valoarea maximă a finanțării nerambursabile?

Fermele mici și medii, de până în 250.000 SO, pot obține o finanțare nerambursabilă de până la 90% din valoarea cheltuielilor eligibile.

În cazul fermelor având dimensiunea economică până la 500.000 SO:
Rata maxima a sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor  eligibile și nu va depăşi:
•în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple – maximum 500.000 euro, respectiv
100.000 euro pentru fermele mici;
• în cazul proiectelor care prevăd construcții‐ montaj – maximum 1.000.000 euro pentru
sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal și
maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic,
respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;
•în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate ‐ maximum
2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;

În cazul fermelor având dimensiunea economică peste 500.000 SO:
Rata maximă a sprijinului public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăşi:
• în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple – maximum 500.000 euro;
• în cazul proiectelor care prevăd construcții‐ montaj – maximum 1.000.000 euro pentru
sectorul vegetal, respective maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate
(sere) și sectorul zootehnic;
• în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate ‐ maximum
2.000.000 euro;

În cazul cooperativelor și grupurilor de producători – 50% intensitate sprijin fără a depăși
maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investiției;

Mai multe informații despre finanțarea maximă care poate fi accesată în funcție de simensiunea exploatării puteți găsi la pagina 20 din ghidul solcitantului.

Solcitările de finanțare se pot depune numai on‐line pe pagina de internet a Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, www.afir.info. La aceeași adresă se găsesc toate formularele de cerere de finanțare. Instrucțiuni detaliate despre modelul de completare a cererii de finanțare sunt disponibile la pagina 24 din ghidul solicitantului. Procedura de depunere online a solcitării este detaliată la pagina 25.

Informații detaliate despre procedura de contractare a fondurilor sau de contestare a rezultatelor sunt disponbile la pagina 30 în ghidul solicitantului.

 

Acest articol a fost publicat în afaceri agricole, Asociatia Mici Producatori, Fonduri Europene și etichetat cu , , , , , . Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *