Tinerii din București și alte șase județe pot primi până la 20.000 de euro nerambursabili pentru o idee de afaceri

 

 

         AESA-Agriconsulting Europe împreună cu partenerii sai, Asociatia "Societatea Natională Spiru Haret pentru Educatie, Stiintă si Cultură„ si “Asociatia Mereu pentru Europa” anuntă relansarea Concursului de idei, prin care orice plan de business poate obtine finantare nerambursabila de pana la 20.000 euro, echivalentul în lei.  Termenul limita este 4.09.2015, ora 16.00.

 1. Obiectivul competitiei: Dezvoltarea competentelor antreprenoriale ale persoanelor cu varsta peste 18 ani care doresc sa dezvolte o activitate independenta (cu precadere inmatriculate in invatamantul superior), care au urmat cursurile de formare competente antreprenoriale in proiectul AFRO si subventionarea planurilor de afaceri ale acestora in vederea cresterii ratei de ocupare in mod sustenabil, in acord cu sectoarele identificate ca fiind competitive.
 2. Valoarea subventiei per participant la concurs: minim 22.000 lei (echivalentul a 5.000 de euro) si maxim 88.250 lei (echivalentul a 20.000 de euro)
 3. Conditii de participare: Competitia de idei de afaceri se adreseaza celor care doresc sa dezvolte o activitate independenta, au varsta peste 18 ani si domiciliul in unul din judetele din aria de implementare a proiectului (municipiul Bucuresti, jud. Ilfov, jud. Dolj, jud. Valcea, Jud. Olt, jud. Gorj, jud. Mehedinti). O persoana poate participa la concursul de idei de afaceri cu un singur plan de afaceri!

 

Pentru a intra in competitie, participantii trebuie sa transmita o Cerere de finantare, redactata in limba romana, care sa contina urmatoarele documente:

Anexa 1 -  Formularul de inscriere la Concursul de idei de afaceri

Anexa 2 -  Planul de afaceri al intreprinderii

Anexele Planului de afaceri:

  • Proiectii financiare:

ü  Bugetul de venituri si cheltuieli previzionat pe o perioada de 3 ani

ü  Contul de Profit si Pierdere previzionat pe o perioada de 3 ani

ü  Fluxul de numerar previzionat pe o perioada de 3 ani

ü  Indicatori financiari

  • Curriculum Vitae (modelul EuroPass)

Anexa 3 - Bugetul proiectului propus de participant pentru perioada de implementare

Anexa 4 - Declaratie de eligibilitate a participantului

Anexa 5 - Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal

Anexa 6 - Declaratie privind evitarea conflictului de interese

Copie act de identitate participant

 

Pentru inscrierea la concurs, participantii care doresc sa infiinteze o intreprindere in Regiunea Bucuresti-Ilfov sau in Regiunea Sud-Vest OLTENIA, trebuie sa depuna Cererea de finantare, personal sau prin posta/curier, cu confirmare de primire,  la SEDIUL ASOCIATIEI MEREU PENTRU EUROPA (PARTENER 2), DIN CRAIOVA, STR. ION MAIORESCU NR.4, JUD. DOLJ, etaj 7.

 • Tel./fax.: 0251/410171
 • Persoana de contact: Simona Radu

 

Depunerea Cererii de finantare se va face atat pe suport de hartie, cat si in format pdf, pe un suport de stocare electronic tip CD. Bugetul va fi atasat pe suport electronic in format Excel.

Toate informatiile privind depunerea cererilor de finantare vor fi publicate pe site-ul www.startupspirit.ro la sectiunea CONCURS.

 

 1. Termenul limita de transmitere a Cererilor de finantare: 4 septembrie 2015, ora 16.00.
 2. Intrebarile de clarificare ale participantilor: vor fi transmise electronic la adresa de e-mail startupspiritro@gmail.com, in perioada 31.08.2015 – 03.09.2015. 

Atat intrebarile de clarificare primite cat si raspunsurile aferente pot fi accesate de toti participantii pe site-ul proiectului www.startupspirit.ro

Detaliile suplimentare si regulamentul de concurs pot fi accesate pe startupspirit.ro, sectiunea Concurs.

facebook

 

 
Inapoi
Propune un producator Toate anunturile Toate categoriile