Demaram un nou proiect finantat prin fonduri europene!

 

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Rerurselor umane 2007 - 2013
Axa prioritară nr.6 "Promovarea incluziunii sociale"
Domeniul major de intervenţie 6.1 "Dezvoltarea economiei sociale"
Titlu proiect:" "FACIL - Solidaritate prin Economie Socială"" POSDRU/173/6.1/S/147628

Asociatia Mici Producatori, in calitate de partener, anunta demararea proiectului FACIL - Solidaritate prin economie Sociala, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.

Proiectul de fata este elaborat in contextul post crizei economice, care lasa o amprenta tot mai accentuata in special asupra pietei muncii. In plus, proiectul ia in considerare valorificarea unui domeniu cu potental in vederea atragerii si mentnerii a cat mai multor persoane pe piata muncii,

Plecand de la aceste aspecte proiectul de fata vizeaza realizarea de activitati in scopul consolidarii capacitatlor si competentelor pentru grupurile vulnerabile.


Pe scurt, soluta propusa de proiectul de fata se structureaza pe doua paliere:
a) pachet integrat de servicii de ocupare – informare si consiliere, formare profesionala, precum si ocupare prin

b) infiintarea a 10 structuri de economie sociala (SES-uri), din care 5 vor fi infiintate in mediul rural

Avand in vedere natura specifica a acestui proiect legat de economie sociala, trebuie mentonat ca intreg consortiul partenerial este constient de obiectivele sociale ale structurilor de economie sociala care vor fi infiintate. Astfel, cei 5 parteneri vor pastra aceasta viziune pe toata perioada de derulare a activitatilorr economice aferente structurilor, acordand atentia necesara nevoilor specifice/individuale ale persoanelor din grupurile vulnerabile in procesul
integrarii acestora in colectivele SES-urilor create prin proiect.

Categorie

Continut

Proiect

FACIL – Solidaritate prin Economie Sociala

Program de finantare

POSDRU

Axa prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de interventie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

Nr. referinta

POSDRU/173/6.1/S/147628

Perioada de desfasurare

Ianuarie-decembrie 2015

Parteneri

·Beneficiar: Centrul Roman pentru Jurnalism de Investigatie

·Partener 1: Grupul de Initiativa şi Actiune Sociala GIAS-SCUT I

·Partener 2: Asociatia ARGYAS

·Partener 3: Asociatia MICI PRODUCATORI

·Partener 4: Asociatia CARUSEL

Obiectiv principal

Facilitarea integrarii pe piața muncii a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile prin furnizarea unui pachet integrat de servicii de ocupare si dezvoltarea de structuri ale economiei sociale, la nivelul regiunilor Sud-Muntenia, Bucuresti-Ilfov si Nord-Vest.

Obiective specifice

·  OS1. Implementarea proiectului prin realizarea structurii de organizare si desfasurarea activitatilor specifice managementului de proiect.

·  OS2. Facilitarea accesului pe piata muncii pentru persoane apartinand grupurilor vulnerabile din mediul rural si urban din regiunile Sud-Muntenia, Bucuresti-Ilfov si Nord-Vest, prin furnizarea unui pachet integrat de servicii de ocupare, si prin infiintarea si dezvoltarea a 10 structuri de economie sociala (SES).

·  OS3. Cresterea gradului de constientizare asupra economiei sociale ca instrument de integrare sociala a grupurilor dezavantajate si vulnerabile, pe de o parte, si pe de alta parte cresterea gradului de informare si vizibilitate asupra rolului proiectului, precum si a finantatorului in promovarea economiei sociale.

Grup tinta

53 persoane din grupuri vulnerabile, din care:

·  10 manageri de structuri ale economiei sociale

·  43 persoane din grupuri vulnerabile: 21 persoane de etnie roma, 13 femei in situatii de risc, 4 persoane din familii cu mai mult de 2 copii si/sau monoparentale, 1 persoana cu dizabilitati, 3 persoane care au parasit de timpuriu scoala si 1 tanar peste 18 ani care a parasit sistemul instituționalizat de protectie a copilului

Activitati

A1. Managementul proiectului

A2. Acordarea de asistenta pentru infiintarea structurilor de economie sociala (SES)

A3. Operationalizare si dezvoltare SES-uri

A4. Organizarea si desfasurarea campaniei de informare si publicitate a proiectului si de promovare a economiei sociale

Rezultate principale

10 SES-uri in regiunile Sud-Muntenia, București-Ilfov si Nord-Vest

Buget proiect

9.569.380 RON (din care Partener 3: 1.898.235 RON)

 

 

 
Inapoi
Propune un producator Toate anunturile Toate categoriile