SES: solidaritate prin economie sociala

Asociatia Mici Producatori, in calitate de partener, anunta demararea proiectului SES-Solidaritate prin economie Sociala, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. 

Alaturi de partenerii nostri, ne propunem sa participam la o mai buna integrare pe piața muncii a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile. Un prim pas in integrarea acestora il constituie furnizarea unui pachet integrat de servicii de ocupare, pachet ce include informare, consiliere, recrutare si formare.

In acelasi timp, infiintand intreprinderi sociale  performante economic si totodata responsabile social, vom aduce plus valoare pachetului de servicii adresate grupurilor vulnerabile, integrandu-i pe piata muncii nu doar din punct de vedere al pregaririi si formarii, ci si al angajarii propriu zise.

Mai jos, o fisa de prezentare detaliata a proiectului.

 

Proiect

SES – Solidaritate prin Economie Sociala

Program de finantare

POSDRU

Axa prioritara 6 „Promovarea inclziunii sociale”

Domeniul major de interventie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

Nr. referinta

POSDRU/173/6.1/S/148596

Perioada de desfaşurare

Ianuarie-decembrie 2015

Parteneri

·Beneficiar: Grupul de initiativa si actiune sociala GIAS-SCUT I

·Partener 1: Asociatia INTER CONCORDIA Botosani

·Partener 2: Fundatia Umanitara AVE MARIA

·Partener 3: Asociatia MICI PRODUCATORI

·Partener 4: ASURA

Obiectiv principal

Facilitarea integrarii pe piata muncii a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile prin furnizarea unui pachet integrat de servicii de ocupare si dezvoltarea de structuri ale economiei sociale, la nivelul regiunilor Bucuresti-Ilfov si Nord-Est.

Obiective specifice

·  OS1. Implementarea proiectului prin realizarea structurii de organizare si desfasurare a activitatilor specifice managementului de proiect.

·  OS2. Facilitarea accesului pe piata muncii pentru persoane apartinand grupurilor vulnerabile din mediul rural si urban din regiunile Bucuresti-Ilfov si Nord-Est, prin furnizarea unui pachet integrat de servicii de ocupare, si prin infiintarea si dezvoltarea a 10 structuri de economie sociala (SES).

·  OS3. Cresterea gradului de constientizare asupra economiei sociale ca instrument de integrare sociala a grupurilor dezavantajate si vulnerabile, pe de o parte, si pe de alta parte cresterea gradului de informare si vizibilitate asupra rolului proiectului, precum si a finantatorului in promovarea economiei sociale.

Grup tinta

47 persoane din grupuri vulnerabile, din care:

·  10 manageri de structuri ale economiei sociale

·  37 persoane din grupuri vulnerabile: 10 persoane de etnie roma, 6 persoane din familii cu mai mult de 2 copii, 7 femei in situatii de risc, 5 persoane care au parasit timpuriu scoala, 7 tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectia copilului, 2 persoane care traiesc din venitul minim garantat

Activitati

A1. Managementul proiectului

A2. Acordarea de asistenta pentru infiintarea structurilor de economie sociala (SES)

A3. Operationalizare si dezvoltare SES-uri

A4. Organizarea si desfasurarea campaniei de informare si publicitate a proiectului si de promovare a economiei sociale

Rezultate principale

10 SES-uri in regiunile Bucuresti-Ilfov si Nord-Est

Buget proiect

10.177.165 RON (din care Partener 3: 2.079.733 RON)

 

 
Inapoi
Propune un producator Toate anunturile Toate categoriile